OVER ARISTIDES' CARE

Thuiszorg in Amsterdam en omgeving

Aristides‘ Care is een kleine thuiszorgorganisatie in Amsterdam. Opgericht in 2016 door ervaren verpleegkundigen Darian en Wendy vanuit een gezamenlijke visie om de patiënt meer centraal te stellen in de thuiszorg. Ons werkgebied is Amsterdam en omgeving.

Wat ons onderscheidt van anderen is de interculturele zorg die wij leveren, wij houden rekening met de afkomst, taal, cultuur en land van herkomst van de cliënt die hierbij invloed heeft op het leveren van zorg. Zorg op maat staat bij ons centraal en de benaderingswijze speelt hierbij een belangrijke rol.

Palliatieve en terminale zorg

Ons warme team van gekwalificeerde zorgprofessionals levert kwalitatief hoogwaardige verpleging en verzorging in de thuissituatie. En dan met name palliatieve en terminale zorg op maat.

Bij ons staat een respectvolle en individuele benadering voorop. Onze cliënten hebben uiteenlopende culturele achtergronden, en voor ons is het van belang dat iedereen zich thuis voelt.

Blijf langer thuis wonen met de helpende hand van Aristides' Care.

De beste thuiszorg

De naam Aristides staat voor ‘de beste’, en dat verwijst ook meteen naar onze missie. Wij gaan voor een optimaal zorgproces waarbij het versterken van de positie van u als cliënt en uw naasten centraal staat. We werken voortdurend aan het verbeteren van onze zorg- en dienstverlening. Wij hebben hierbij oog voor psychosociaal en lichamelijk welbevinden, participatie en woon-/ leef omstandigheden van onze cliënten. 

Aristides' Care is HKZ-geregistreerd en onze zorgprofessionals zijn bevoegd en bekwaam om de nodige handelingen uit te voeren. Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers zich voortdurend blijven ontwikkelen en bijgeschoold worden om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen in de thuiszorg. Aristides' Care heeft een skilslab waar onze medewerkers in een praktijklokaal handelingen kunnen oefenen. Ook krijgen ze nascholing in de vorm van e-learnings. Wij bieden ook scholingen aan professionals (verpleegkundige, verzorgend, helpende) van buiten af.

Logo HKZ geregistreerd

Met deze partners werken wij samen

Hospice Amsterdam Zuidoost, Apotheek Ganzenhoef, verschillende Huisartsen in Amsterdam Zuidoost aangesloten bij GAZO, vrijgevestigde huisartsen, Wijkkliniek, Cordaan, Vegro, Ziekenhuizen in Amsterdam en omgeving.

Zorgverzekeraars:
DSW (inclusief Medische Regeling Asielzoekers - RMA), OWM Zorg & Zekerheid, ASR, ONVZ.