MEDEZEGGENSCHAP

Uw mening telt

Bij Aristides' Care staat u als cliënt centraal.

Wij hechten er veel waarde aan dat u de ruimte krijgt om mee te denken, mee te praten en uw bevindingen met ons te delen. Uw ervaringen als cliënt of als naaste van de cliënt, kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het verbeteren van onze dienst- en zorgverlening.

Evaluaties

Om de kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening te kunnen garanderen, wordt de zorg bij u als cliënt periodiek geëvalueerd. Zo vindt er een tussenevaluatie en een eindevaluatie plaats.

Medezeggenschap

Maar ook als u meer inspraak wilt hebben, is daar ruimte voor bij Aristides' Care. Wij hechten veel waarde aan de mening van u en uw familie over onze dienst- en zorgverlening. Daarom moedigen wij aan dat u als cliënt uw ervaringen met ons deelt.

Cliënt en naaste van cliënt voert een gesprek met verpleegkundige.

Suggesties?

Heeft u ideeën, wensen, tips of opmerkingen rond onze dienstverlening? Stuur ons een mail of een brief. Of meld u aan om deel te nemen aan ons medezeggenschapspanel.

Thuiszorg Aristides' Care
t.a.v. medezeggenschap
Kelbergen 189
1104LJ Amsterdam

e-mail: medezeggenschap@aristidecare.nl

Bent u ergens ontevreden over?

Laat het ons weten. Bekijk hier hoe u een klacht kunt indienen.